رتبه بندی، گواهی نامه ها و تقدیرنامه هادر یک نگاه

شرکت فرآیند معماری با شعار طرحی برای فردا، ساختن برای ماندن و با هدف ایجاد مشاوری توانمند، خلاق و پویا در عرصه های داخلی و بین المللی گام برمیدارد

فرآیند معماری با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و پشتوانه علمی و تجربی شناخته شده با استفاده از ابزارها و سیستم های روز دنیا و استانداردهای بین المللی طی سالیان متمادی مبادرت به ارائه خدمات مهندسی نموده است. این سوابق در سرتاسر این مرز و بوم مشهود بوده و توانسته سهم قابل ملاحظه ای در میان شرکتهای داخلی کسب نماید